Misyon ve Vizyon

MİSYON

Hacettepe Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü görev alanında; öğrencilerin eğitimini engelleme, çalışanları zorla işten alıkoyma, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun ve her türlü tehdit ve tehlikelere karşı güvenliklerinin sağlanması, yerleşke içerisinde suç işlenmesini önlemek amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, eğitim öğretimin sorunsuz olarak devam etmesini sağlamayı görev edinmiştir.

VİZYON

Üniversitemizin “Daha ileriye En İyiye”  ilkesi doğrultusunda yerleşkelerinde teknolojik gelişme ve yeniliklerden faydalanarak güvenlik hizmetinin hızlı güvenli ve tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, öğrenci, personel ve mezun memnuniyetini, insan haklarına saygılı, kaliteli, etkili ve teknolojik güvenlik hizmetleri sunarak örnek Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü olmaktır.