Beytepe Yerleşkesi Geçici Kimlik Kartı

Yerleşkemiz genelinde çalışan özel sektöre ait firmalar (kafe, kantin, alış veriş merkezi, kuaför, inşaat firması vb.) çalışanları geçici kimlik kartı almak suretiyle kapılarımızdan giriş yapabilmektedirler.

30 günden az çalışmalarda, çalışanlara geçici kimlik kartı yerine geçici izin yazısı verilmektedir.

 İnşaat firması çalışanları gerekli evrakları tamamlayıp Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı olur yazısı ile birlikte evraklarını Müdürlüğümüze getireceklerdir.

       

     Geçici kimlik kartı almak için gerekli evraklar.

1. Nüfus cüzdan fotokopisi.

2. 2 adet vesikalık fotoğraf.

3. Güncel tarihli sabıka kaydı.

4. Çalıştığı firmadan geçici kimlik kartı çıkartılması için Üniversitemiz Genel Sekreterlik Makamına hitaben yazılmış talep yazısı.

 

Firmalar ilişiği kesilen personelinden kimlik kartını alarak Müdürlüğümüze iade etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk firma sahiplerine aittir.